ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แค่ข้อความสั้นๆ นี้ ก็ให้ความเชื่อมั่นกับเราอย่างมากมายแล้ว พระเจ้านั้นยุติธรรม — คิดว่าพูดแค่นี้ยังน้อยไป เพราะถ้าพระองค์จัดหาเครื่องบูชาเพื่อจัดการกับบาปให้กับเราได้ พระองค์ยังจะปฏิเสธอะไรจากเราอีกหรือ ถ้าเราแสวงหาพระองค์จริงๆ พระองค์จะไม่ลืมการงานและความรักของเรา —คือพระองค์จะบันทึกความดีงามที่เราได้ทำนั้นอย่างถาวรนิรันดร์ เมื่อเราช่วยพี่น้องในพระคริสต์ ก็เท่ากับว่าเราได้อวยพรพระองค์นั่นเอง ใช่แล้วเราเป็นคนของพระองค์ นี่คือแรงจูงใจอย่างแท้จริงที่ทำให้เราเติบใหญ่ยิ่งๆขึ้นในพระคริสต์

Thoughts on Today's Verse...

So much assurance in such a short verse! God is not unjust — boy is that an understatement: if he produced the atoning sacrifice for our sins, what will he deny us if we seek after him? He will not forget our work and love — an eternal record of the good we have done! When we help our brothers and sisters in Christ, we bless him! We are HIS people!! That's real motivation to keep on maturing in Christ.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอขอบคุณพระองค์ ที่ช่างมีเมตตาเสียเหลือเกิน ข้าพเจ้านั้นดีใจจนพูดไม่ออกเลย ที่ได้ยินข้อความธรรมดาๆแต่ลึกซึ้งนี้ที่พูดถึงความดีของพระองค์ ข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้เป็นลูกของพระองค์ อธิษฐานผ่านทางพระเยซูพี่ชายของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

God, you are so gracious. Thank you. Words cannot express my joy at hearing such a simple and profound statement describing your virtues. I am so glad I am your child. Through my brother Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 6:10

ความคิดเห็น