ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณคงเคยเจอกับเรื่องแบบนี้มาก่อนแน่ คือมีคนถามว่า "สบายดีไหม" แรกๆก็ดูเหมือนเขาจะสนใจ แต่พอคุณเริ่มเล่าถึงปัญหาในใจ ก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้สนใจฟังเท่าไหร่ แค่ถามตามมารยาท คนส่วนใหญ่ก็มีภาระมากมายจนไม่รู้จะทำยังไงกับมันดี แต่พระบิดาของเราในสวรรค์บอกว่า "โยนความกังวลทั้งหมดของเจ้าไว้กับเรา เอามาฝากไว้กับเราได้เลย เพราะเราห่วงใยเจ้าจริงๆ"

Thoughts on Today's Verse...

You've probably had a similar experience to this one. Someone asks you how you're doing. At first, they seem interested, but as you begin to share the burdens of your heart, you begin to realize that they aren't really listening and aren't really interested; they're just being polite. Most people have so many burdens they simply don't know what to do with more. Our Father in heaven, however, says "Cast all your anxieties on me. You can share all of them with me, because I genuinely care for you."

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าได้รับพระพรมากมายในชีวิต ขอบคุณพระองค์จริงๆ แต่ข้าพเจ้าก็มีเรื่องกังวลใจหลายเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจ โปรดให้ทางออกที่ดีที่สุดกับข้าพเจ้าที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับแต่ละคน ในแบบที่ไม่ทำให้พระเจ้าเสียหน้า (ให้เล่าเรื่องที่ทำให้คุณหนักใจกับพระองค์) ขอบคุณที่พระองค์ฟังคำอธิษฐานและสิ่งที่อยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, I have been blessed in so many ways. Thank you so very much. I do have some really burdensome things, however, that trouble me. Please do with the following concerns what is best for each of the people involved and what brings you the most glory. (Please share your burdens and concerns with the Lord.) I thank you for listening to my words and my heart. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 5:6-7

ความคิดเห็น