ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณคงเคยเจอกับเรื่องแบบนี้มาก่อนแน่ คือมีคนถามว่า "สบายดีไหม" แรกๆก็ดูเหมือนเขาจะสนใจ แต่พอคุณเริ่มเล่าถึงปัญหาในใจ ก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้สนใจฟังเท่าไหร่ แค่ถามตามมารยาท คนส่วนใหญ่ก็มีภาระมากมายจนไม่รู้จะทำยังไงกับมันดี แต่พระบิดาของเราในสวรรค์บอกว่า "โยนความกังวลทั้งหมดของเจ้าไว้กับเรา เอามาฝากไว้กับเราได้เลย เพราะเราห่วงใยเจ้าจริงๆ"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าได้รับพระพรมากมายในชีวิต ขอบคุณพระองค์จริงๆ แต่ข้าพเจ้าก็มีเรื่องกังวลใจหลายเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจ โปรดให้ทางออกที่ดีที่สุดกับข้าพเจ้าที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับแต่ละคน ในแบบที่ไม่ทำให้พระเจ้าเสียหน้า (ให้เล่าเรื่องที่ทำให้คุณหนักใจกับพระองค์) ขอบคุณที่พระองค์ฟังคำอธิษฐานและสิ่งที่อยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น