ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณอาจจะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆ กัน มีคนถามคุณว่าสบายดีไหม แรกๆ เขาก็ดูเหมือนจะสนใจแต่เมื่อคุณเริ่มเล่าถึงปัญหาในใจ คุณก็รู้ว่าพวกเขาไม่ได้สนใจหรือตั้งใจฟังเท่าไหร่ พวกเขาแค่ทำไปตามมารยาท คนส่วนมากมีภาระที่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร แต่พระบิดาของเราในสวรรค์บอกว่า "ให้เอาความกังวลทั้งหมดของเจ้าฝากไว้กับเรา เพราะเราห่วงใยเจ้า"

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ได้รับพระพรมากมายในหลายๆทาง ขอบพระคุณพระองค์ ข้าพระองค์มีเรื่องกังวลใจหลายเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจ ขอทรงช่วยจัดการกับภาระเหล่านั้นในทางที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ด้วย และขอให้พระสิริมีแด่พระองค์ผู้สูงสุด (ให้คุณบอกปัญหากับพระเจ้า) ขอบพระคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานและจิตใจของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น