ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมความชอบธรรมถึงหายากนัก ก็เพราะมีคนหว่านน้อยมาก ความฉลาดที่มาจากพระเจ้าก็คือการกระทำที่เสียสละมากมายในโลกนี้ นั่นทำให้ผมตาสว่างขึ้นมาว่า ความฉลาดนั้นไม่ได้วัดกันที่ว่ารู้มากแค่ไหน แต่วัดกันที่คุณหว่านสิ่งดีๆมากขนาดไหนต่างหาก

Thoughts on Today's Verse...

Now I know why righteousness is so hard to find: there aren't many sowers! Heavenly wisdom is full of sacrificial earthly action. That's a powerful reminder to me that wisdom is not what you know but what you sow!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และฉลาดล้ำ ขอบคุณที่แสดงให้เราเห็นถึงคุณสมบัติเหล่านี้ในพระเยซู คือความบริสุทธิ์ การสร้างสันติสุข การคิดถึงคนอื่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเมตตา การเกิดผลดี ความไม่ลำเอียง และความจริงใจ ดังนั้นในอาทิตย์นี้ ข้าพเจ้าขอพละกำลังและความกล้าหาญที่จะสำแดงคุณสมบัติเหล่านี้ของพระเยซูออกมาให้คนเห็นด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Wise Father, thank you for demonstrating purity, peace making, consideration, submissiveness, mercy, good fruit, impartiality, and sincerity in Jesus. I ask for the power and the courage to demonstrate these qualities this week as I seek to live like him. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 3:17-18

ความคิดเห็น