ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยากให้เราแสวงหาพระองค์ จริงๆแล้ว พระองค์สร้างเราเพื่อให้แสวงหาพระองค์ น่าเสียดายที่บ่อยครั้งเราแสวงหาพระเจ้าพร้อมๆกับแสวงหาสิ่งอื่นๆในโลกที่ดึงดูดเราออกนอกลู่นอกทางไปด้วย เราต้องไม่ให้อะไรมาเป็นที่หนึ่งแทนที่พระเจ้า มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ควรค่าแก่การอุทิศตนของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรม พระบิดาผู้บริสุทธิ์ โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้เป็นคนสองใจ แต่ให้เป็นคนที่แสวงหาพระองค์เป็นอันดับแรกและเป็นที่หนึ่งในชีวิต ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่ปล่อยให้สิ่งอื่นมาดึงดูดความสนใจไปจากพระองค์และทำให้เกิดผลเสียต่ออาณาจักรของพระองค์ โปรดทำให้ข้าพเจ้าใส่ใจเรื่องอาณาจักรของพระองค์เหนือความสนใจหรือความต้องการของตัวเอง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น