ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูถูกวิจารณ์อยู่เรื่อย ที่ไปคบหากับคนที่พวกเคร่งศาสนาคิดว่าเป็นคนไม่ดี พระองค์ก็มีเหตุผลที่ทำอย่างนั้น พระองค์ไม่ได้ทำเพราะอยากดัง หรืออยากทำอะไรที่แปลกๆไม่เหมือนเพื่อน หรืออยากเท่ แต่พระเยซูมาเพื่อไถ่คนที่ถูกกดขี่ ข่มเหง มาตามหาคนที่หลงหาย มาฟื้นฟูจิตใจของคนที่แตกสลาย มาเรียกคนบาปให้กลับใจ ถ้าเราที่เป็นร่างกายของพระเยซู แต่ไม่เคยคิดขวนขวายที่จะทำอะไรอย่างนี้เลย ยังจะมีหน้าเรียกตัวเองว่าเป็นคริสตจักรของพระเยซูได้อีกหรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้า ที่เลือกคบแต่คนที่ทำให้เราสบายใจ แต่หลีกเลี่ยงคนที่อาจจะขอความช่วยเหลือจากเรา โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าที่จะเห็นถึงคนที่ทุกข์ยากลำบาก โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะนำพวกเขามารู้จักพระคุณของพระองค์ และได้รู้จักมักคุ้นกับครอบครัวของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น