ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเมตตาปรานี ไม่ได้มีไว้ให้คนเยินยอ และก็ไม่ได้มีไว้ให้เก็บในใจเฉยๆ ความรักของคริสเตียนจะต้องกระตุ้นให้เราอยากทำดีที่สุดเพื่อคนอื่น และเป็นประโยชน์ต่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือ และไม่ได้ทำเพื่อเรียกร้องความสนใจ ถึงการเสียสละของเรานั้น พระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่เราจำเป็นเพื่อเอาไปช่วยเหลือคนอื่น รวมถึงเก็บรางวัลไว้ให้กับเราด้วย ถ้าเราอยู่เพื่อเอาใจพระองค์และยอมให้พระองค์ใช้ ในการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยรัก พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน โปรดใช้ข้าพเจ้าทุกๆวันให้เป็นพระพรกับคนที่ตกทุกข์ได้ยาก โปรดเปิดตาเปิดหูของข้าพเจ้าที่จะสังเกตเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งทางด้านจิตใจและด้านการเงิน โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะเป็นพระพรให้กับพวกเขาและนำพวกเขามาใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น