ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมเราถึงทนไม่ได้กับคำวิจารณ์ที่เสียๆหายๆที่ไม่เป็นธรรมและไม่ยุติธรรม ทำไมเราต้องแก้ตัวแบบเอาเป็นเอาตายด้วย บ่อยครั้งที่ปัญหามันบานปลายใหญ่โตขึ้น ก็เพราะเราไม่ยอมให้อภัยและไม่ยอมปล่อยให้พระเจ้าจัดการ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเลิศเลอ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าระมัดระวังคำพูดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนินทา ใส่ร้าย และการพูดเสียดสี ขอบคุณพระองค์ที่ปกป้องปากข้าพเจ้า อธิษฐานผ่านทางพระเยซูผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น