ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเราส่วนใหญ่ก็คงคุ้นเคยดีกับหนังสือสดุดีบทที่ 23 ที่แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมของผู้เขียนกับพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของเขา สดุดีบทนี้เป็นการวิงวอน ขอให้พระเจ้าเลี้ยงดูคนของพระองค์ในวันนี้ไปจนถึงอนาคตอันยาวไกล นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนให้รู้ว่ามันสำคัญแค่ไหน ที่เราจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของลูกๆ ของพระองค์ในทุกที่และทุกเวลา นี่เป็นเหตุหนึ่งที่เราเห็นภาพของสวรรค์และคนเหล่านั้นที่หลุดพ้นมาจากการข่มเหงอันใหญ่หลวง ด้วยคำสัญญาที่พระเจ้าให้นี้ คือ "ลูกแกะซึ่งอยู่ตรงกลางใกล้กับบัลลังก์จะดูแลเอาใจใส่พวกเขาเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะ และจะนำพวกเขาไปยังน้ำพุแห่งชีวิต และพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของพวกเขา" (วว7:17) ใช่แล้ว พระเจ้าจะเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของคนของพระองค์ ตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชั่วนิจนิรันดร์

Thoughts on Today's Verse...

Most of us are familiar with the very personal declaration about God as the great Shepherd in Psalm 23. This Psalm is a plea for God to shepherd us and carry us into His future for us. This short prayer is also a great reminder of how important it is for us to pray for God's presence in the lives of his children, wherever and whenever they are! This is one of the reasons we see the picture of heaven in the book of Revelation with those who have come out of the great tribulation holding on to this promise:

"For the Lamb at the center of the throne will be their Shepherd; he will lead them to springs of living water. And God will wipe away every tear from their eyes" (Revelation 7:17).

Yes! God WILL be the great Shepherd of his people, both now and forever!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ ที่มีชื่อยิ่งใหญ่ว่า "เราเป็น" ขอโปรดอวยพรข้าพเจ้าที่พยายามส่งต่อความเชื่อไปให้กับลูกๆ โปรดอวยพรพวกเขาและลูกหลานของพวกเขา และขอทรงนำพวกเขาให้มารู้จักความจริงของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้ส่งต่อความเชื่อที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความรัก ไปให้กับลูกหลานของพวกเขาต่อไป ขอให้พวกเราทุกๆรุ่นมีความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงที่มีพระองค์เป็นพระผู้เลี้ยง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Eternal Father, the great "I AM," please bless me as I seek to pass on faith to my children. Bless them and their generation, and lead them in your truth so they may pass on a vibrant and passionate faith to their children. May all of our generations find great joy in you as our Shepherd! In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 28:9

ความคิดเห็น