ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายคนคุ้นเคยกับข้อความที่บอกถึงสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระเจ้ากับเราว่า พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะในหนังสือสดุดีบทที่ 23 สดุดีบทนี้เป็นวิงวอนให้พระเจ้าเลี้ยงดูคนของพระองค์ในวันนี้และในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง นอกจากนี้ยังเป็นบทเตือนที่ดีว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่เราจะอธิษฐานขอการทรงสถิตย์อยู่ของพระเจ้าในชีวิตของลูกๆ ของพระองค์ในทุกที่และทุกเวลา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ พ่อที่ประเสริฐ ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะส่งผ่านความเชื่อให้แก่ลูกหลานของข้าพระองค์ ขอทรงอวยพรพวกเขาและยุคของพวกเขา และขอทรงนำพวกเขาเข้ามาในความจริงของพระองค์ เพื่อให้พวกเขาส่งผ่านความเชื่อที่เต็มไปด้วยชีวิตและความรักให้แก่บรรดาลูกหลานของพวกเขา อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น