ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเราส่วนใหญ่ก็คงคุ้นเคยดีกับหนังสือสดุดีบทที่ 23 ที่แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมของผู้เขียนกับพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของเขา สดุดีบทนี้เป็นการวิงวอน ขอให้พระเจ้าเลี้ยงดูคนของพระองค์ในวันนี้ไปจนถึงอนาคตอันยาวไกล นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนให้รู้ว่ามันสำคัญแค่ไหน ที่เราจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของลูกๆ ของพระองค์ในทุกที่และทุกเวลา นี่เป็นเหตุหนึ่งที่เราเห็นภาพของสวรรค์และคนเหล่านั้นที่หลุดพ้นมาจากการข่มเหงอันใหญ่หลวง ด้วยคำสัญญาที่พระเจ้าให้นี้ คือ "ลูกแกะซึ่งอยู่ตรงกลางใกล้กับบัลลังก์จะดูแลเอาใจใส่พวกเขาเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะ และจะนำพวกเขาไปยังน้ำพุแห่งชีวิต และพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของพวกเขา" (วว7:17) ใช่แล้ว พระเจ้าจะเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของคนของพระองค์ ตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชั่วนิจนิรันดร์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ ที่มีชื่อยิ่งใหญ่ว่า "เราเป็น" ขอโปรดอวยพรข้าพเจ้าที่พยายามส่งต่อความเชื่อไปให้กับลูกๆ โปรดอวยพรพวกเขาและลูกหลานของพวกเขา และขอทรงนำพวกเขาให้มารู้จักความจริงของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้ส่งต่อความเชื่อที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความรัก ไปให้กับลูกหลานของพวกเขาต่อไป ขอให้พวกเราทุกๆรุ่นมีความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงที่มีพระองค์เป็นพระผู้เลี้ยง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น