ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ว้าว! จะมีคำอธิษฐานใดดีไปกว่านี้อีกไหมครับ สำหรับการเลือกตั้งผู้นำในเมือง เขต หรือประเทศใดๆ ก็ตาม หรือการเลือกผู้อาวุโส หรือผู้นำในคริสตจักร

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้เราที่เลือกผู้นำเพื่อเหตุผลที่ไม่ถูกต้องและมีลักษณะที่ไม่ถูกต้อง ขอทรงโปรดให้มีผู้นำในทุกระดับที่จะมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยที่ชอบธรรม และมีความห่วงใยผู้อื่นอย่างจริงใจ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น