ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีอะไรที่จะโอ้อวดหรือ อะไรทำให้คุณอยากโอ้อวด เปาโลเตือนเราว่า เรามีแค่เรื่องเดียวที่จะโอ้อวดได้ และเรื่องนั้นก็เป็น ความจริงและเชื่อถือได้ นั่นก็คือ การโอ้อวดในสิ่งที่องค์เจ้าชีวิตได้ทำให้กับเราบนไม่กางเขน เรื่องนี้ มันไม่เกี่ยวกับการกระทำ หรือ ความสามารถ หรือความสำเร็จของเราเลย ไม่ว่าเราจะยกเรื่องอะไรมาอวดอ้างก็ตาม มันก็แค่ฉาบฉวย และเป็นชื่อเสียงลวงๆ เทียบไม่ได้เลยกับความชื่นชมยินดีที่เรามีส่วนร่วมในชีวิต ในความตาย และในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู

Thoughts on Today's Verse...

Do you have a basis for pride? What is your source of that pride? Paul reminds us that our one, true, and dependable source of boasting is boasting in what the Lord has done for us on the Cross. This one source of boasting has absolutely nothing to do with anything that we have done, attained, or accomplished on our own. All other reasons to boast are fleeting glimpses at hollow fame compared to the joy and assurance of sharing in Jesus' life, death, and resurrection.

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย ที่บางครั้งข้าพเจ้าก็สำคัญตนผิดคิดว่าตัวเองเก่ง ขอบพระคุณที่ให้ข้าพเจ้าเจอกับแหล่งแท้จริงที่จะโอ้อวดได้ นั่นคือ ในเรื่องความรักและพระคุณของพระเยซู ที่แสดงบนไม้กางเขน ข้าพเจ้าขอบพระคุณในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, O Abba Father, for the times I have thought myself important because of some transitory accomplishment. Thank you for giving me a bedrock source of boasting in Jesus' love and grace demonstrated in the Cross. In Jesus' name I thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 6:14

ความคิดเห็น