ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ใจดี" มันไม่ใช่เรื่องความสงสาร หรือความโกรธ หรือความอับอาย หรือความใจร้อน หรือใจแคบ หรือการปฏิเสธ แต่ความใจดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าพระบิดามีต่อผม พระองค์ใส่ใจกับความเจ็บปวดของผม จนยอมให้พระเยซูมาเกิดในโลกนี้เพื่อแบกรับความเจ็บปวดนั้นแทนผม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาแห่งความเมตตา และพระเจ้าผู้ใจดี ขอบคุณที่พระองค์ไม่เพียงแค่รับรู้และคอยดูอยู่ห่างๆตอนที่ข้าพเจ้าต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหามากมายในชีวิต แต่พระองค์ยังยอมส่งพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วย ทำให้ข้าพเจ้าเห็นทั้งด้านความรักและความเมตตา ตลอดจนด้านฤทธิ์เดชและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ด้วย ขอให้ข้าพเจ้าใจดีกับคนอื่นเหมือนกับที่พระองค์ใจดีกับข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานผ่านทางพระคุณของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น