ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น้ำและพระวิญญาณ ในพระคัมภีร์ใหม่ตลอดทั้งเล่ม พูดถึงสองสิ่งนี้ว่าขาดกันไม่ได้เลย เป็นหัวใจของการแปลงสภาพและการเกิดใหม่ อันหนึ่งเป็นการกระทำที่บอกว่าเรายอมแพ้และยอมจำนนต่อพระองค์แล้ว อีกอันหนึ่งเป็นของขวัญและเตือนเราว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ให้เราเกิดใหม่ได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ มิน่าละ พระเยซูถึงให้ความสำคัญกับสองสิ่งนี้มาก เพราะมันเป็นเงื่อนไขที่จะให้เราเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Water and Spirit — they track together as key components in conversion and the new birth throughout the New Testament. One is an act of submission and surrender. The other a gift and reminder that only God can make us new by his power. No wonder Jesus made them so important to being a part of his Kingdom.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ผมยอมรับว่าบ่อยครั้งที่ผมพยายามทุ่มสุดตัวแล้วแต่ก็ยังล้มเหลว และมีหลายครั้งที่ผมพยายามจะคงเส้นคงวาแต่ก็หลุดไปจนได้ นั่นเป็นเหตุที่ผมรู้สึกขอบพระคุณพระองค์มาก ที่ให้ความเมตตากรุณากับผมผ่านมาทางพระเยซู และทำให้ผมเกิดใหม่ทางฝ่ายจิตวิญญาณเข้าไปสู่ครอบครัวของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and righteous Father. I acknowledge that my best efforts often fail and my consistency isn't always consistent. That's why I'm so thankful you have given me your grace in Jesus and made me new by my spiritual birth into your family. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 3:5

ความคิดเห็น