ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น้ำและพระวิญญาณ ในพระคัมภีร์ใหม่ตลอดทั้งเล่ม พูดถึงสองสิ่งนี้ว่าขาดกันไม่ได้เลย เป็นหัวใจของการแปลงสภาพและการเกิดใหม่ อันหนึ่งเป็นการกระทำที่บอกว่าเรายอมแพ้และยอมจำนนต่อพระองค์แล้ว อีกอันหนึ่งเป็นของขวัญและเตือนเราว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ให้เราเกิดใหม่ได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ มิน่าละ พระเยซูถึงให้ความสำคัญกับสองสิ่งนี้มาก เพราะมันเป็นเงื่อนไขที่จะให้เราเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ผมยอมรับว่าบ่อยครั้งที่ผมพยายามทุ่มสุดตัวแล้วแต่ก็ยังล้มเหลว และมีหลายครั้งที่ผมพยายามจะคงเส้นคงวาแต่ก็หลุดไปจนได้ นั่นเป็นเหตุที่ผมรู้สึกขอบพระคุณพระองค์มาก ที่ให้ความเมตตากรุณากับผมผ่านมาทางพระเยซู และทำให้ผมเกิดใหม่ทางฝ่ายจิตวิญญาณเข้าไปสู่ครอบครัวของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น