ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น้ำและพระวิญญาณ ในพระคัมภีร์ใหม่ตลอดทั้งเล่ม พูดถึงสองสิ่งนี้ว่าขาดกันไม่ได้เลย เป็นหัวใจของการแปลงสภาพและการเกิดใหม่ (กจ 2:38-41; 1 กธ 6:9-11; ทิตัส 3:3-7) อันหนึ่งเป็นการกระทำที่บอกว่าเรายอมแพ้และยอมจำนนต่อพระองค์แล้ว อีกอันหนึ่งเป็นของขวัญและเตือนเราว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ให้เราเกิดใหม่ได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันเป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราจะทำได้ ดังนั้น พระเยซูและยอห์นถึงได้เชื่อมทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกัน เป็นการขับเคลื่อนจากพระคุณสู่การเกิดใหม่ ตามคำพูดของพระเยซูที่ว่า "เกิดใหม่ด้วยน้ำและพระวิญญาณ" พระเยซูถึงให้ความสำคัญกับสองสิ่งนี้มากในการเข้าอาณาจักรของพระองค์ เงื่อนไขคือ เรามอบความเชื่อให้กับพระองค์ และพระวิญญาณก็มอบการเกิดใหม่ให้กับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้ายอมรับว่าบ่อยครั้งที่พยายามทุ่มสุดตัวแล้วแต่ก็ยังล้มเหลว และมีหลายครั้งที่พยายามจะคงเส้นคงวาแต่ก็หลุดไปจนได้ นั่นเป็นเหตุที่ข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณพระองค์เป็นอย่างมาก ที่ให้ความเมตตากรุณากับข้าพเจ้าผ่านมาทางพระเยซู และทำให้ข้าพเจ้าเกิดใหม่ทางฝ่ายจิตวิญญาณเข้าไปสู่ครอบครัวของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น