ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคุณนึกถึงเมืองใหญ่ๆ ในโลกปัจจุบัน คุณคิดถึงเรื่องอะไร การปล้นฆ่า การจราจรที่ติดขัด อันตราย ฝูงชน ความสกปรก หรือเสียงอันดัง สำหรับพระเยซู เมื่อพระองค์มองเมืองเหล่านั้น พระองค์รู้สึกสงสารอยากให้ผู้ที่หลงหายในเมืองใหญ่ๆเหล่านั้นได้รับความรอด ถ้าเรายังมองไม่เห็น ลูกกาก็เขียนหนังสือกิจการเพื่อให้เราเห็นว่าข่าวดีของพระเจ้าได้แพร่ออกไปจากเมืองเยรูซาเล็ม อันติโอกแคว้นซีเรีย เอเฟซัส และกรุงโรม ล้วนแล้วแต่เป็นเมืองใหญ่ทั้งสิ้น เมื่อเราได้ยินรายงานข่าวถึงการฆาตกรรม หรือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในเมืองสำคัญๆเหล่านี้ ก็ให้เราอธิษฐานให้กับคนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ถ้าเราอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ และได้ยินเสียงไซเรนจากรถพยาบาล รถตำรวจ หรือรถดับเพลิง หรือรถฉุกเฉินเหล่านี้ ก็ให้เราอธิษฐานให้กับคนเหล่านี้เพื่อพวกเขาจะได้รับความรอดด้วย

Thoughts on Today's Verse...

When you think about the large cities of our modern world, what do you think about? Crime, traffic, high prices, big crowds, grime, and noise? Jesus sees them and passionately yearns for the lost people in those great cities to be saved! In case we miss Jesus' emphasis, Luke wrote the book of Acts to show us how the good news of Jesus rang out from Jerusalem, Antioch of Syria, Ephesus, and Rome. When we hear those horrible reports of crime and problems in our major cities, let's pray for those living there. If we live in big cities, when we hear sirens from the police, ambulances, fire trucks, or other emergency vehicles, let's take a moment and pray for the salvation of the people in our city!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงรักและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ขอทรงฟื้นฟูจิตใจเรา คริสตจักรของพระองค์ ให้อยากที่จะออกไปหาคนที่หลงหายในเมืองใหญ่ๆ ของโลกนี้ เพื่อเอาเรื่องข่าวดีของพระเยซูและพระคุณของพระบุตรของพระองค์ ไปประกาศให้กับพวกเขารู้ อธิษฐานในนามพระเยซูองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของโลกนี้ อาเมน

My Prayer...

Most holy and loving God, revive in us, your Church, a passion for reaching the lost people of the world's great cities with the gospel and grace of your Son. I pray in the name of the only faithful Lord and Savior, Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 4:43

ความคิดเห็น