ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคุณนึกถึงเมืองใหญ่ๆ ในโลกปัจจุบัน คุณคิดถึงเรื่องอะไร การปล้นฆ่า การจราจรที่ติดขัด อันตราย ฝูงชน ความสกปรก หรือเสียงอันดัง สำหรับพระเยซู เมื่อพระองค์มองเมืองเหล่านั้น พระองค์รู้สึกสงสารอยากให้ผู้ที่หลงหายในเมืองใหญ่ๆเหล่านั้นได้รับความรอด ถ้าเรายังมองไม่เห็น ลูกกาก็เขียนหนังสือกิจการเพื่อให้เราเห็นว่าข่าวดีของพระเจ้าได้แพร่ออกไปจากเมืองเยรูซาเล็ม อันติโอกแคว้นซีเรีย เอเฟซัส และกรุงโรม ล้วนแล้วแต่เป็นเมืองใหญ่ทั้งสิ้น เมื่อเราได้ยินรายงานข่าวถึงการฆาตกรรม หรือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในเมืองสำคัญๆเหล่านี้ ก็ให้เราอธิษฐานให้กับคนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ถ้าเราอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ และได้ยินเสียงไซเรนจากรถพยาบาล รถตำรวจ หรือรถดับเพลิง หรือรถฉุกเฉินเหล่านี้ ก็ให้เราอธิษฐานให้กับคนเหล่านี้เพื่อพวกเขาจะได้รับความรอดด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงรักและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ขอทรงฟื้นฟูจิตใจเรา คริสตจักรของพระองค์ ให้อยากที่จะออกไปหาคนที่หลงหายในเมืองใหญ่ๆ ของโลกนี้ เพื่อเอาเรื่องข่าวดีของพระเยซูและพระคุณของพระบุตรของพระองค์ ไปประกาศให้กับพวกเขารู้ อธิษฐานในนามพระเยซูองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของโลกนี้ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น