ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรที่ปกป้องไม่ให้จิตใจของคุณเกิดความกลัว มีผู้ปกป้องเดียวเท่านั้นที่เราไว้วางใจและสัตย์ซื่อแน่นอน ผู้นั้นก็คือ พระยาห์เวห์ พระองค์เป็นความเชื่อมั่นและเป็นผู้ปกป้องของเรา ก็เหมือนกับที่เปาโลได้พูดไว้อย่างมั่นอกมั่นใจนานมาแล้วว่า คำอธิษฐานและพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ถึงการช่วยกู้ของพระเจ้า ไม่ว่าจะช่วยกู้เราจากความตาย เพื่อเราจะได้รับใช้พระองค์มากยิ่งขึ้น หรือช่วยกู้เราผ่านความตาย เพื่อเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ เราจะไม่ตกในกับดักแห่งความกลัวใดๆ เมื่อเราฝากโชคชะตาและอนาคตของเราไว้ในอุ้งมือของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระผู้ช่วยอันทรงฤทธิ์ โปรดให้ความกล้าหาญกับข้าพเจ้าที่จะใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นเพื่อพระองค์ ไม่ว่าชีวิตจะต้องเจอกับอะไรก็ตาม ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นคงในพระองค์ ว่าพระองค์จะช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความตายอย่างแน่นอน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น