ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรที่ปกป้องจิตใจของคุณจากความกลัวหรือครับ มีผู้ปกป้องผู้เดียวที่เราจะแน่ใจได้ว่าจะซื่อสัตย์ก็คือ องค์เจ้าชีวิตนั่นเอง พระองค์เป็นความเชื่อมั่นและผู้ปกป้อง เหมือนที่เปาโลพูดไว้เมื่อนานมาแล้ว คำอธิษฐานและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะช่วยเรา ไม่ว่าพระองค์จะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระองค์มากขึ้น หรือว่าพระองค์จะช่วยเราผ่านความตายเพื่อที่เราจะได้มีส่วนในพระองค์ตลอดไป เราจะไม่ตกหลุมพรางใด เมื่อชีวิตและอนาคตของเราอยู่ในมือพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระผู้ช่วยผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญ ที่จะใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ด้วยความรัก ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ที่ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น