ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมีเพื่อนหลายคนที่ฉลาดในการพูด เมื่อเขาพูด คนก็จะตั้งใจฟังอย่างดี เพราะคำพูดเหล่านั้นฟังเข้าท่า ถูกกาลเทศะ และคุ้มค่าคุ้มเวลา ชีวิตที่ทำตัวเป็นแบบอย่างและคำพูดที่ระมัดระวังของเขา ก็ทำให้จิตใจผู้ฟังชื่นบาน แต่ก็มีบางคน ที่เป็นเจ้าความคิดเจ้าความเห็น เป็นพวกดีแต่พูดแต่ไม่ทำ คำพูดของพวกเขาถือว่าไร้สาระ เป็นพวกชอบอวดตัวอวดฉลาด แต่ไม่รู้ตัวว่ากำลังอวดโง่ดีๆนี่เอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยสติปัญญา โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้าที่จะรู้จักยับยั้งชั่งปาก ที่จะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนฟังเท่านั้น โปรดให้คำพูดของข้าพเจ้าสร้างสรรและเป็นความจริงด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change