ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคริสเตียน วิหารของพระเจ้าอาจหมายถึงหนึ่งในสองอย่างนี้คือ ร่างกายของคริสเตียนแต่ละคน (1โครินธ์ 6:19-20) หรือกลุ่มคนที่รวมกันขึ้นเป็นคริสตจักร (1โครินธ์ 3:16) เนื่องจากคริสตจักรประกอบขึ้นด้วยคนที่มีข้อผิดพลาดมากมาย หลายคนก็เลยวิจารณ์ว่าคนพวกนี้เป็นพวกหน้าซื่อใจคด แต่คริสตจักรของพระเจ้ามีค่ามากในสายตาของพระองค์ เราก็ควรคิดอย่างนั้นด้วย ใครก็ตามที่ทำลายคริสตจักรของพระเจ้าโดยการสร้างความแตกแยก ผู้นั้นก็จะถูกทำลายจนสิ้นซากด้วย ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์นั้น ดูได้จากการที่พระองค์ปกป้องคริสตจักร จากการถูกทำลายล้างและการข่มเหงในประวัติศาสตร์ รวมถึงความอดทนของพระองค์ต่อคนที่มีข้อผิดพลาดมากมายในคริสตจักรของพระองค์ แต่พระเจ้าก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของคริสตจักร และมีแต่พระองค์เท่านั้นที่คู่ควรกับการยกย่องสรรเสริญ คริสตจักรต้องบริหารด้วยพระคำของพระองค์ไม่ใช่ทำตามใจตนเอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์อันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับความรักอันมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ ที่แสดงให้เห็นด้วยการปกป้องคริสตจักรของพระองค์ตลอดมาในประวัติศาสตร์ ข้าพเจ้าจถนอมอุ้มชูคริสตจักรของพระองค์ และจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยให้คริสตจักรเติบใหญ่เป็นเหมือนกับพระเยซู ข้าพเจ้าตระหนักว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นที่ควรได้รับคำยกย่องสรรเสริญเหนือทุกสิ่ง และคริสตจักรต้องไม่สำคัญไปกว่าความต้องการของพระองค์ที่บอกไว้ในพระคำของพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้ายืนหยัดมั่นคงในพระองค์ ถึงแม้บางครั้งคริสตจักรที่ข้าพเจ้าอยู่อาจจะไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างเต็มที่ก็ตาม อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น