ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคริสเตียน วิหารของพระเจ้าเป็นก็หมายถึงสองสิ่งอย่างที่หนึ่งคือ ร่างกายของคริสเตียน (1โครินธ์ 6:19-20) หรือกลุ่มคนที่เป็นคริสตจักร (1โครินธ์ 3:16) เนื่องจากคนในคริสตจักรมีข้อบกพร่อง หลายคนก็มักจะวิจารณ์พวกเขาว่าเป็นพวกหน้าซื่อใจคด แต่คริสตจักรของพระเจ้ามีค่าในสายตาของพระองค์และควรจะเป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเราด้วย ใครก็ตามที่ทำลายคริสตจักรของพระเจ้า โดยการสร้างความแตกแยกก็จะถูกทำลายเสียสิ้น ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์เห็นได้จากการที่พระองค์ปกป้องคริสตจักร จากการทำลายล้างและการข่มเหงในประวัติศาสตร์ และความอดทนของพระองค์ต่อคนที่มีข้อผิดพลาดในคริสตจักรของพระองค์ แต่พระเจ้ายังคงเป็นศูนย์กลางของคริสตจักร และพระองค์เป็นผู้เดียวที่จะได้รับการสรรเสริญ คริสตจักรต้องทำตามพระคำของพระองค์ไม่ใช่ตามใจตนเอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และหาที่เปรียบมิได้ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความเมตตาและความซื่อสัตย์ของพระองค์ ที่ทรงแสดงให้เราเห็นผ่านการปกป้องคริสตจักรของพระองค์ ตลอดทุกปีในประวัติศาสตร์ ข้าพระองค์จะยึดมั่นในคริสตจักรของพระองค์ และจะทำทุกอย่างที่ข้าพระองค์สามารถทำได้เพื่อช่วยให้คริสตจักรเติบโต และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพื่อที่จะกลายเป็นเหมือนพระเยซู ข้าพระองค์รู้ว่ามีพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น ที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด และคริสตจักรต้องไม่มีความสำคัญไปมากกว่าความต้องการที่พระองค์บอกในพระคำของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญที่จะซื่อสัตย์กับพระองค์ แม้ว่าคริสตจักรที่ข้าพระองค์มีส่วนร่วมอาจจะไม่สมบูรณ์แบบในการถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น