ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่ได้มาอยู่ในโลกนี้โดยความบังเอิญ แต่พระเจ้ามีวัตถุประสงค์และแผนการสำหรับเรา พระเยซูส่งเรามาในโลกเพื่อที่เราจะได้บอกให้คนในโลกรู้ถึงแผนการไถ่บาปของพระองค์ และให้เกิดผลดีในโลกนี้เพื่อพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ โปรดให้สติปัญญาและความกล้าหาญกับข้าพเจ้า ที่จะเห็นว่าพระองค์ต้องการให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น