ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าจะรวยหรือจน เด็กหรือผู้ใหญ่ อ่อนแอหรือแข็งแรง ผอมหรืออ้วน ก็มีเพียงแค่ข้อความเดียว ชื่อเดียว และเรื่องราวเดียว ที่จะนำชีวิตนิรันดร์มาให้ได้ นั่นก็คือเรื่องราวที่ได้ประกาศอยู่ในหนังสือแห่งข่าวดี เป็นข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูที่ได้ประกาศไปทั่วโลก ข่าวดีแห่งชีวิตของพระเจ้า ที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นี้ เป็นเรื่องราวเดียว ข้อความเดียว และความหวังเดียว สำหรับคนทั้งโลก VerseoftheDay.com และพันธกิจผู้ปกครอง และ Heartlight.org ได้รับพระพรจากการเป็นเพื่อน คำหนุนน้ำใจ และงานเขียนของคุณ Paul Faulkner. Paul ไม่เคยอับอายในเรื่องขององค์เจ้าชีวิตและข่าวดีของพระองค์ ท่านได้จากไปอยู่กับพระเยซูแล้ว ขอให้เราใช้เวลานี้ในการไว้อาลัยและให้เกียรติกับท่าน ด้วยการเรียนรู้ประวัติของ ท่าน ในฐานะสมาชิก VOTD

Thoughts on Today's Verse...

For the rich and poor, young and old, weak and strong, thin and heavy, there is still just one message, one name, and one story that makes the eternal difference. That one message, story, and name are announced in the gospel — God's good news to the world in Jesus Christ. God's good news of life in Jesus Christ is the story, message, and hope for all.

VerseoftheDay.com, and our parent ministry, Heartlight.org, were blessed by the friendship, encouragement, and written content of Paul Faulkner. Paul, who was unashamed of the Lord and the gospel, recently graduated to be with Jesus. Please take a moment and honor him with us by learning a little more of Paul's story and what he means to you as a VOTD subscriber.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้ไถ่ที่ยิ่งใหญ่ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะประกาศข่าวดีมากขึ้นในวันนี้ ขอช่วยเปิดตาใจข้าพเจ้าที่จะเห็นผู้ที่กำลังรอฟังข่าวดีนี้ โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะไม่อับอาย แต่ยินดีที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซู โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความหวังอย่างเต็มที่กับการกลับมาของพระเยซูอย่างมีสง่าราศีและมีชัยชนะ เพื่อข้าพเจ้าจะได้นำข่าวดีนี้ออกไปแบ่งปันด้วยความรัก และทำให้คนอื่นๆ ได้มารู้จักพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Great Redeemer, make me more bold to proclaim the Gospel today. Give me eyes to see those who are waiting to be told. Fill me up with your Spirit so that I will not be ashamed but will gladly proclaim the story of Jesus. Fill my life with the optimistic hope of Jesus' glorious and victorious return so that I might share it with passion and others will know of your grace. In the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 1:16

ความคิดเห็น