ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เรามองถึงงานที่พระเจ้าได้ทำไปแล้วในอดีต แล้วคิดในใจว่า เราไม่มีวันได้เห็นฤทธิ์เดชอย่างนั้นที่พระองคได้ทำต่อหน้าบรรพบุรุษพวกนั้นของเราแน่ แต่อย่าลืมว่าพระเจ้าได้บอกกับคนรุ่นใหม่ๆของพระองค์ว่า พระองค์จะไปกับพวกเขาและหนุนใจพวกเขาเหมือนกับที่พระองค์ทำกับรุ่นพ่อแม่ของพวกเขาด้วย ดังนั้น ให้เราคาดหวังได้เลยว่าพระองค์จะทำมากกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ ด้วยอำนาจที่ทำงานอยู่ในตัวเรา (เอเฟซัส 3:20) ในยุคของเรานี้ เหมือนกับที่เราได้ยินว่าพระองค์ทำกับบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเรา (ฮาบากุก 3:2) จะมีวีดีโอต่อท้ายบท เข้ารับชมได้นะครับ มีทั้งคู่มือการนมัสการ คำสอน และเพลงมากมาย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีฤทธิ์อำนาจที่จะทำทุกสิ่งได้ เราอธิษฐานขอให้พระองค์ใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์เรียกผู้ที่หลงในยุคนี้ให้หันกลับมาหาพระเยูซูด้วยเถิด โปรดใช้เราเป็นเครื่องมือของพระองค์ ที่จะทำงานอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ เกี่ยวกับ การไถ่ การกลับมาคืนดีกัน และการฟื้นฟู เหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ข้าแต่พระบิดา เราเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และความต้องการที่จะช่วยให้คนรอด โปรดแสดงฤทธิ์เดชในการไถ่ในยุคของเราด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น