ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อถนนข้างหน้าเราอาจจะถูกบดบังด้วยคำถามและความกังวล เราสามารถมองย้อนกลับไปและดูหลายวิธีที่พระเจ้าได้ทำแทนเรา เพื่อที่จะพาเราไปยังที่ที่เราจะต้องไป แต่ยิ่งไปกว่าแค่เรื่องของเรา เราเห็นงานของพระองค์ผ่านทางประวัติศาสตร์ และเราสามารถมั่นใจได้ว่าสัญญาของพระองค์เป็นจริง และชัยชนะของพระองค์ในเราเป็นสิ่งแน่นอน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ข้าพระองค์เชื่อว่าก่อนที่จะมีโลก ก็มีพระองค์อยู่ก่อนแล้ว ข้าพระองค์เชื่อว่าแม้แต่ตอนนี้พระองค์ดูแลโลกของเราด้วยพระคำแห่งความกรุณาของพระองค์ ข้าพระองค์มั่นใจว่าก่อนที่อนาคตจะมาถึง พระองค์อยู่ที่นั่นแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับเรา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในช่วงเวลาเหล่านั้น เมื่อข้าพระองค์ไม่มั่นใจที่จะนึกถึงความเชื่อของข้าพระองค์ในวันนี้ และไม่มั่นใจที่วางใจว่าพระองค์กำลังมีรอด้วยพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น