ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ดูอย่างบรรดาวีรบุรุษที่ยอดเยี่ยมในพระคัมภีร์ ทั้งที่สำคัญมากหรือสำคัญน้อยสิครับ เราก็สามารถทำงานของพระเจ้าได้ด้วยความมั่นใจ แต่การที่จะกล้าไปในที่ที่พระองค์ต้องการให้เราไป เราต้องเต็มใจที่จะละทิ้งความบาปที่ยังพัวพันกับชีวิตของเรา บิดเบือนวิสัยทัศน์ของเรา เพิ่มความสงสัยของเรา และเราเอาความเข้มแข็งทางชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราออกไป

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์ ไม่ใช่แค่ความผิดบาปที่เห็นได้ชัดของข้าพระองค์เท่านั้น แต่รวมถึงความตั้งใจของข้าพระองค์ในการเข้าไปลองในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ ลองเล่นกับสิ่งที่เป็นอันตรายทางจิตวิญญาณ และสิ่งที่มาจากโลกของซาตาน ขอทรงให้ข้าพระองค์เข้มแข็งพอที่จะบอกปฏิเสธสิ่งที่ดึงความสนใจของข้าพระองค์ไปจากพระองค์ และขอให้ข้าพระองค์โผเข้าหาสิ่งที่จะทำให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นด้วยความรัก อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น