ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมรู้สึกขอบคุณมากสำหรับความเชื่อมั่นของเปาโลตอนที่เขากำลังเผชิญหน้ากับความตาย เขาถูกทอดทิ้ง แต่ก็ยังอดเป็นห่วงอนาคตของคริสตจักรไม่ได้ แต่เขารู้อยู่สองสิ่งคือ เขาได้ทำหน้าที่รับใช้องค์เจ้าชีวิตอย่างสัตย์ซื่อแล้ว และองค์เจ้าชีวิตจะรับเขาเมื่อเขาตายไป สองสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราด้วยใช่ไหม ถ้านั่นคือเป้าหมายของเรา เราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงรักและสัตย์ซื่อ พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงด้วยความรอดผ่านทางพระคุณของพระองค์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าจากพระคุณอันมั่งคั่งนั้นด้วยเถิด เพราะบางครั้งข้าพเจ้าก็อ่อนแอและลังเลในความสัตย์ซื่อของตัวเอง ข้าพเจ้ารู้ว่าพระคุณของพระองค์นั้นมีให้อย่างเหลือเฟือ แต่ข้าพเจ้าก็ไม่อยากที่จะทำเล่นๆกับมันหรือใช้ไปในทางที่ผิดๆ โปรดให้ความเข้มแข็งและความกล้าหาญกับข้าพเจ้า ที่จะใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และมีใจร้อนรนเพื่อพระองค์ จนถึงวันที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ และมีส่วนร่วมในสง่าราศีและชัยชนะของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change