ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อความสับสนวุ่นวายถูกขจัดจนหมดสิ้นไป ดูเหมือนจะสมหวังทุกสิ่ง แต่คุณเคยคิดไหมว่าอะไรคือความหวังที่แท้จริงกันแน่ในชีวิต ถ้าไม่นับประกาศนียบัตร รางวัล เกียรติบัตร และเกียรติยศต่างๆ คุณคิดว่ายังมีอะไรที่สำคัญหลงเหลืออีกไหม แหล่งของความหวังมีแค่แหล่งเดียว และสิ่งที่สำคัญที่ควรค่าที่สุดก็มีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น นั้นก็คือพระยาห์เวห์ พระเจ้าที่มั่นคงตลอดไป มีเพียงพระบิดาในสวรรค์เท่านั้นที่เห็นคุณค่าของชีวิตเราว่าสำคัญ ดังนั้นให้เราฝากความหวังใจในพระยาห์เวห์พระเจ้า และให้ลี้ภัยในพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าพระผู้ไถ่ของบรรพบุรุษของเรา ผู้รักษาคำสัญญาเสมอ ขอบคุณที่ยอมให้ข้าพเจ้าฝากความหวังอนาคตและสิ่งที่มีค่าของข้าพเจ้าไว้ในอุ้งมือของพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้ามีความกล้าและมีความมั่นใจว่า พระองค์จะไม่มีวันปล่อยให้ข้าพเจ้าอับอาย แต่จะรวบรวมข้าพเจ้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความชอบธรรมของพระองค์ ในวันที่ข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์นั้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น