ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ความแห้งแล้ง" ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิญญาณหรือด้านร่างกายก็ตาม เป็นการบั่นทอนจิตใจและนำความเหี่ยวแห้งมาสู่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง ขอให้พวกเรารวมใจกันเป็นพันเป็นหมื่นในวันนี้ อธิษฐานขอให้พระเจ้าทำสองสิ่งนี้ คือ(1) พระองค์จะนำฝนและความชุ่มฉ่ำมาให้กับแผ่นดินที่แห้งผากในช่วงแห่งวิกฤตน้ำนี้ และ (2) พระองค์จะให้เกิดความชุ่มฉ่ำในจิตใจของผู้รับใช้ทั้งหมดของพระองค์ ที่กำลังท้อแท้ สิ้นหวัง ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก การท้าทาย การล่อลวง การท้อใจ และความล้มเหลว ให้เราอธิษฐานให้วันนี้เป็นวันแห่งความชุ่มฉ่ำใจ และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการฟื้นฟูในโลกของเรา และในท่ามกลางคนของพระเจ้าด้วย

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธิ์ พระองค์ผู้ที่สามารถทำได้มากกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ ในวันนี้เราได้รวมเสียงและใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะขอให้พระองค์ ช่วยทำให้ทั่วแผ่นดินและหัวใจทุกดวง ที่กำลังแห้งผากและเหี่ยวแห้ง กลับมาชุ่มฉ่ำอีกครั้งหนึ่ง โปรดส่งฝนของพระองค์ ให้ตกลงในพื้นที่ที่แห้งแล้งของโลกเราด้วยเถิด ข้าแต่พระบิดาที่รัก โปรดให้เกิดการฟื้นฟูแพร่กระจายไปยังทั่วโลกและในคริสตจักรของเรา และในหัวใจของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย เราร่วมกันอธิษฐานขอสิ่งนี้ ในนามของพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิตและกษัตริย์ของเรา อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น