ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ศาสนาอันแท้จริงจะทำให้เราร่ำรวยมหาศาลอย่างแน่นอน ถ้าเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามี (1 ทิโมธี 6:6) แล้วเราจะรู้จักพอได้อย่างไร เปาโลเตือนทิโมธีว่า แค่มีอาหารกินกับเสื้อผ้าใส่ เราก็น่าจะพอใจได้แล้ว แต่เมื่อเราเกิดกิเลสอยากได้มากกว่านั้นขึ้นมาเมื่อไหร่ เราก็จะถูกความโลภและความอยากได้ครอบงำ มันก็จะกลายเป็นรูปเคารพที่มาแทนที่พระเจ้า (โคโลสี 3:5) พระเจ้าต้องการให้เราพอใจในพระองค์ และสิ่งที่เกินจากนั้นก็ให้ถือว่าเป็นพระคุณที่หลั่งไหลลงมา

Thoughts on Today's Verse...

Godliness with contentment is great wealth! (see 1 Tim. 6:6) So what does it take for us to be content? Paul reminds Timothy that as long as we have food and clothing, we should be able to be content. It's when our desires get out of that channel, when covetousness and greed take over, that our life gets out of control and we replace God with a hunger for what becomes our idol (cf. Colossians 3:5). God wants us to let him be enough and see the rest as the overflow of his grace!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่เต็มไปด้วยความโลภและความอยากได้ ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย โปรดช่วยให้ใจของข้าพเจ้าพอใจในพระพรที่พระองค์เทลงมาให้แก่ข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ และขอให้ข้าพเจ้าพบกับความชื่นชมยินดีในพระองค์และคนของพระองค์ที่พระองค์ให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอในชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, forgive me for being caught up in the lifestyle of greed and covetousness, of excess and extravagance. Help my heart to be content with the blessings you have so lavishly poured out on me and to find my joy in you and your people whom you have put into my life. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ทิโมธี 6:7-8

ความคิดเห็น