ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ศาสนาอันแท้จริงจะทำให้เราร่ำรวยมหาศาลอย่างแน่นอน ถ้าเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามี (1 ทิโมธี 6:6) แล้วเราจะรู้จักพอได้อย่างไร เปาโลเตือนทิโมธีว่า แค่มีอาหารกินกับเสื้อผ้าใส่ เราก็น่าจะพอใจได้แล้ว แต่เมื่อเราเกิดกิเลสอยากได้มากกว่านั้นขึ้นมาเมื่อไหร่ เราก็จะถูกความโลภและความอยากได้ครอบงำ มันก็จะกลายเป็นรูปเคารพที่มาแทนที่พระเจ้า (โคโลสี 3:5) พระเจ้าต้องการให้เราพอใจในพระองค์ และสิ่งที่เกินจากนั้นก็ให้ถือว่าเป็นพระคุณที่หลั่งไหลลงมา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่เต็มไปด้วยความโลภและความอยากได้ ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย โปรดช่วยให้ใจของข้าพเจ้าพอใจในพระพรที่พระองค์เทลงมาให้แก่ข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ และขอให้ข้าพเจ้าพบกับความชื่นชมยินดีในพระองค์และคนของพระองค์ที่พระองค์ให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอในชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น