ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกอย่างที่เรามีหรือเราเป็นล้วนแต่ได้รับมาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพระคุณของพระเจ้า หรือพระพรที่ได้มาอย่างไม่คาดคิด หรือวินัยที่เกิดจากอุปสรรค์ต่างๆ หรือจังหวะและโอกาสดีๆ ในชีวิต หรือแม้แต่สุขภาพที่ดี และเมื่อเรายืนต่อหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษา มีอะไรหรือที่เราจะยกขึ้นมาอวดอ้างได้ มีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะอวดอ้างได้ นั่นคือความรักและของประทานจากพระเจ้า ที่ทำให้เราบริสุทธิ์ ไม่มีตำหนิ และสมบูรณ์แบบ เราไม่สามารอวดอ้างสิ่งที่เราครอบครอง หรือความสำเร็จ หรือสิ่งที่เราซื้อหามาได้เลย มีแต่ความเมตตา พระคุณ และความรักของพระเจ้าเท่านั้น ที่นำของขวัญอันใหญ่ยิ่งสูงสุดจากสวรรค์มาให้กับเราได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับพระพรที่สุดยอดและมากล้น ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ามี ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็น และทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังจะเป็น เกิดขึ้นได้ก็เพราะความเมตตาและพระคุณที่ทรงเทลงมายังข้าพเจ้า ขอบพระคุณในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น