ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งความจริงก็เป็นเรื่องง่ายและน่าชื่นใจ — ถ้าพระเยซูเป็นชีวิตของเรา แล้วชีวิตของเราก็ไม่มีที่สิ้นสุด ความตายไม่ได้เอาชีวิตไปจากเรา แต่พาเราเข้ามาในชีวิตที่มีพระเยซู!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณที่ส่งพระเยซูมาแสดงให้ข้าพระองค์เห็นความรักของพระองค์ และขอบพระคุณที่จะส่งพระเยซูมาอีกครั้งเร็วๆ นี้เพื่อจะนำข้าพระองค์กลับบ้าน พระเยซูเป็นหลักที่ข้าพระองค์ยึดไว้เมื่อมีพายุของชีวิต และเป็นแสงสว่างของข้าพระองค์ในคืนที่มืดมิด นี่เป็นสิ่งที่เตือนข้าพระองค์ว่าพระองค์รักข้าพระองค์ด้วยความรักนิรันดร์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู ผู้ฟื้นขึ้นมาและผู้เป็นชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น