ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งความจริงก็เป็นเรื่องง่ายและน่าชื่นใจ คือ ถ้าพระเยซูเป็นชีวิตของเรา ชีวิตของเราก็ไม่มีจุดจบ ความตายไม่สามารถปลิดชีวิตเราไปได้ แต่นำพาเราไปถึงชีวิตที่อยู่กับพระเยซูตลอดไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมาเพื่อให้เห็นถึงความรักของพระองค์ และขอบคุณที่จะส่งพระเยซูกลับมาอีกครั้งในเร็วๆ นี้เพื่อมารับเรากลับบ้าน พระเยซูเป็นสมอท่ามกลางพายุ และเป็นแสงสว่างในความมืดมิดของชีวิต ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รักข้าพเจ้าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้ฟื้นขึ้นมาและผู้เป็นชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น