ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีหลายสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตของเราได้ แต่ไม่มีสักสิ่งที่สามารถทำให้เราหลุดไปจากอุ้งมือแห่งพระคุณของพระเจ้าได้ ตราบใดที่เรายังฝังใจว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและเรายังจดจ่ออยู่กับความหวังที่พระองค์จะกลับมารับเรา ถ้าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็กำลังรอเราอยู่ข้างหน้า และพระองค์จะไม่ยอมปล่อยให้สิ่งหนึ่งสิ่งใด มาปล้นเราไปจากสง่าราศีที่กำลังจะมาถึงนี้ได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ พระองค์นั้นควรค่ากับความยิ่งใหญ่ เกียรติยศ และคำสรรเสริญ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอยกชูพระนามของพระองค์ขึ้นเหนือนามใดๆ เมื่อข้าพเจ้ามองไปในอนาคต ข้าพเจ้าก็อยากที่จะถวายเกียรติและร่วมเดินทางไปกับพระองค์ เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะไม่มีวันจากหรือทอดทิ้งข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็จะมองไปข้างหน้าที่พระองค์เป็นผู้นำทางอยู่นั้น อธิษฐานผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น