ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเข้าใจในความรัก การสถิตอยู่ด้วย และความใกล้ชิดของพระองค์ที่มีต่อเรา น่าจะทำให้เราอยากรับใช้พระองค์ และมีความสนิทชิดเชื้อกับพระองค์มากขึ้น เมื่อเรามีเหตุผลมากมายที่จะรักพระเจ้า เราก็อยากที่จะแสดงความรักที่เรามีต่อพระองค์ในวันนี้ โดยเฉพาะที่พระองค์ห่วงใยเราเป็นการส่วนตัว ในโลกนี้ คนรวยๆมักมองข้ามคนที่ต่ำต้อยกว่า แต่เราได้รับพระพรมากจริงๆจากพระเจ้าผู้ไม่มีใครเทียบเทียมได้ พระองค์ฟังเสียงร้องเรียกให้ช่วย จำเสียงของเราแต่ละคนได้ เอียงหูฟังทุกๆเสียงกระซิบ ใช่แล้ว ข้าพเจ้าจะพึ่งพา สรรเสริญ และขอบคุณ ตลอดจนสารภาพบาป และพูดคุยกับพระองค์ตราบจนวันตาย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา พระองค์รู้ถึงเส้นผมทุกเส้นบนหัว และทุกความคิดในใจข้าพเจ้า ขอบคุณที่ฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ตอบคำอธิษฐานมากมายดั่งใจนึก และโปรดสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักอดทนรอคำตอบที่ดูเหมือนไม่ทันใจหรือไม่ได้ดั่งใจเรา แต่ข้าพเจ้าก็เชื่อและมั่นใจว่าพระองค์ก็ยังคงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าและกำลังทำสิ่งที่จะเกิดผลดีต่อข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าจะไม่เห็นหรือเข้าใจก็ตาม ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะตอบตามที่พระองค์เห็นว่าดีและมีประโยชน์สูงสุดต่อตัวข้าพเจ้า แต่ พระบิดาเจ้าข้า โปรดเพิ่มความเชื่อให้กับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งความเชื่อมั่นและความเชื่อในพระองค์ไป อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change