ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องที่ต้องวิตกกังวลมีเยอะมาก และดูเหมือนจะมีมากเป็นพิเศษตอนที่ต้องจ่ายบิลต่างๆ หรือจ่ายภาษี ใช่ไหม พระเยซูเตือนเราว่า ชีวิตเป็นมากกว่าอาหารหรือเสื้อผ้า ปัญหาคือเราจะทำใจได้หรือเปล่าที่ว่า ชีวิตเป็นมากกว่าอาหารและเสื้อผ้า เราถูกหลอกง่ายมาก เหมือนกับเอซาวที่ยอมขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาเพื่อซุปชามเดียว ขออย่าได้ยอมขายสิ่งที่มีค่า เพื่อเแลกกับสิ่งที่มายั่วยวนเรา ที่สุดท้ายก็จะนำไปสู่ความยากลำบากหรือการติดพัน หรืออย่างน้อยก็ไม่มีคุณค่าที่เป็นนิรันดร์เลย

Thoughts on Today's Verse...

Worries are many, and they all seem to trouble our hearts around bill time or tax time, don't they? Jesus reminded us that life is more than food, clothes, or money. The real question is whether we can live like life is more than food, clothes, and money! We are easily deceived, like Esau, who sold his birthright for a bowl of soup. Let's not sell out what is precious to us for the allure of what will most likely end in difficulty and entanglements. So much of what the world pursues — and the devil tempts us to pursue — doesn't have eternal value.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดี โปรดขจัดความกลัวและความเห็นแก่ตัวออกจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ได้มอบของขวัญที่สุดแสนจะวิเศษตลอดกาลไว้ให้แล้ว โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ติดตามพระองค์และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ใช่ทำในสิ่งที่จะมาขวางกั้นข้าพเจ้าไปจากพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Generous Father, banish fear and selfishness from my heart. I know you have already provided the most incredible gift of all time, Jesus. Please help me pursue you and your will, not the things that choke your presence out of my life and distract me from what is eternal. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 6:25

ความคิดเห็น