ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องที่ต้องวิตกกังวลมีเยอะมาก และดูเหมือนจะมีมากเป็นพิเศษตอนที่ต้องจ่ายบิลต่างๆ หรือจ่ายภาษี ใช่ไหม พระเยซูเตือนเราว่า ชีวิตเป็นมากกว่าอาหารหรือเสื้อผ้า ปัญหาคือเราจะทำใจได้หรือเปล่าที่ว่า ชีวิตเป็นมากกว่าอาหารและเสื้อผ้า เราถูกหลอกง่ายมาก เหมือนกับเอซาวที่ยอมขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาเพื่อซุปชามเดียว ขออย่าได้ยอมขายสิ่งที่มีค่า เพื่อเแลกกับสิ่งที่มายั่วยวนเรา ที่สุดท้ายก็จะนำไปสู่ความยากลำบากหรือการติดพัน หรืออย่างน้อยก็ไม่มีคุณค่าที่เป็นนิรันดร์เลย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดี โปรดขจัดความกลัวและความเห็นแก่ตัวออกจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ได้มอบของขวัญที่สุดแสนจะวิเศษตลอดกาลไว้ให้แล้ว โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ติดตามพระองค์และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ใช่ทำในสิ่งที่จะมาขวางกั้นข้าพเจ้าไปจากพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น