ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในช่วงเวลาของความชั่วร้ายและความทุกข์ยาก คนของพระเจ้าก็อาจจะหลงลืม "คำสัญญาที่ยิ่งใหญ่และเลอค่าของพระบิดาไปได้" พระเจ้านั้นรักษาคำสัญญาตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ความสัตย์ซื่อของพระองค์นี้ เป็นสิ่งยืนยันให้เรารู้ว่า คำสัญญาที่พระเจ้าบอกว่าจะให้ความรอดกับเรานั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันที่เรายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ แม้ในยามมืดมิด พระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งเรา พระองค์รู้ว่าเราเป็นยังไงและรู้สึกอย่างไร แต่บ่อยครั้งพระยาห์เวห์ก็อยากจะลองใจเราดูว่าเราจะทำยังไง จะยังคงสัตย์ซื่อและไว้วางใจพระองค์อยู่อีกหรือไม่ ซึ่งแน่นอนพระองค์ก็คาดหวังว่าเราจะยังคงไว้วางใจพระองค์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เรารู้ว่าพระองค์ยังคงทำงานในโลกนี้และในชีวิตของเรา ดังนั้น พระเจ้าอยากให้เราเชื่อมั่นว่า พระองค์ที่ปกป้องรักษาชาวอิสราเอล และทำตามคำสัญญาที่ให้พระคริสต์มาผ่านทางคนอิสราเอล พระเจ้าองค์เดียวกันนี้แหละก็จะปกป้องรักษาและอวยพรเราเช่นกัน

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ที่รัก โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ายังคงสัตย์ซื่อต่อพระองค์และต่อน้ำพระทัยของพระองค์ ทั้งในเวลาที่ต่อสู้อย่างจนตรอก หรือในเวลาที่มีความชื่นชมยินดี อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น