ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่สวยงามและจักรวาลที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทำให้ใจของเราถูกดึงกลับไปยังผู้สร้างและผู้ดูแลมัน พระองค์รู้จักเราและจะช่วยเรา ถ้าเราแค่ยอมเชื่อในวิธีการต่างๆมากมายที่พระองค์ใช้เพื่อบอกเราว่า "เรารักเจ้า เหมือนลูกของเรา และเราสนใจและห่วงใยมากในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าและคนที่เจ้ารัก"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ สถาปนิกผู้ทรงอำนาจ และวิศวกรผู้เป็นนิรันดร์ ข้าพเจ้ารู้สึกอัศจรรย์ใจและประทับใจมากที่รู้ว่าพระองค์ห่วงใยข้าพเจ้า ในบรรดาสิ่งต่างๆที่สำคัญมาก ข้าพเจ้ารู้สึกถ่อมใจและเกิดความเชื่อมั่น ที่รู้ว่าพระองค์อยากจะรู้จักและรักข้าพเจ้า ในวันนี้ข้าพเจ้าขอนมัสการ ทำงาน และเป็นพยาน โดยตระหนักถึงการสถิตอยู่ด้วยและความห่วงใยของพระองค์ ขอบคุณพระบิดาที่รัก ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change