ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเมตตากรุณาของพระเจ้าไม่ได้มีไว้สำหรับเอามาเป็นข้ออ้างในการทำบาปของเรา แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความรู้สึกขอบพระคุณอย่างซาบซึ้งลึกๆในใจถึงการยกโทษและการอุทิศตนที่จะเปลี่ยนชีวิต โดยการพูดว่า "ไม่" ต่อความชั่วร้ายทั้งปวง ไม่ว่ามันจะมีเสน่ห์ยั่วยวนใจแค่ไหนก็ตาม

Thoughts on Today's Verse...

Grace is not about excuses for our sins, but about a deep-seated thanksgiving for pardon and a life-changing commitment to say "No!" to all that is evil, corrupt, and wicked no matter how alluring or how pervasive they may be in our culture.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของพระเยซู อับบาพระบิดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับความเมตตากรุณาที่มีค่ามากจากพระองค์ และความรักที่สำแดงแก่ข้าพเจ้าในพระเยซู โปรดกระตุ้นความตั้งใจที่จะพูดว่า "ไม่" ต่อความบาปทั้งปวง ที่ทำให้พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าต้องได้รับความเจ็บปวดและความอัปยศอดสู โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์ สร้างวิถีชีวิตที่มีความถูกต้องชอบธรรมขึ้นในตัวข้าเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะรู้จักการควบคุมตนเองและสะท้อนให้คนเห็นถึงความชอบธรรมของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Lord, God of Jesus, my Abba Father, I praise you for your costly grace and love demonstrated to me in Jesus. Now galvanize my commitment to say "No!" to all those sins that required my Savior's pain and humiliation. Through your Spirit, form in me a righteous lifestyle that is self-controlled and is reflective of your righteousness. In the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ทิตัส 2:11-12

ความคิดเห็น