ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าศัตรูของคนชอบธรรมจะรุ่งเรืองบ้างเป็นบางโอกาส แต่พระเจ้าจะเทความรักและสำแดงให้คนชอบธรรมเห็นว่าพระองค์อยู่ข้างพวกเขา เหมือนที่เปาโลเตือนคนฟิลิปปีว่า คำอธิษฐานของพวกเขาและการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นเครื่องรับประกันการทรงช่วยกู้ของพระเจ้า ไม่ว่าเปาโลจะได้รับการช่วยจากในคุกและรอดตาย เพื่ออยู่รับใช้พวกเขาต่อไป หรือจะได้รับการช่วยกู้จากในการอยู่คุกไปสู่ความตายเพื่อไปอยู่กับพระบิดา (ฟิลิปปี 3:19-23) ไม่ว่าจะแบบไหน พระเจ้าก็จะจัดเลี้ยงฉลองต้อนรับเพื่อให้เกียรติความสัตย์ซื่อของพวกเขาต่อหน้าศัตรูของพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระบิดา กษัตริย์แห่งทุกสมัย ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะจัดงานเลี้ยง เพื่อให้เกียรติข้าพระองค์ และต้อนรับข้าพระองค์เหมือนเป็นลูกของพระองค์จริงๆ ขอบพระคุณสำหรับสัญญานี้ ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจสำหรับการที่ทำให้พ้นจากความผิดบาปขอบพระคุณที่ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาที่หลั่งไหลลงมาจากพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น