ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ดูเหมือนว่าศัตรูของคนชอบธรรมจะรุ่งเรืองบ้างในบางคราว แต่พระเจ้าจะเทความรักและเข้าข้างคนชอบธรรม เหมือนที่เปาโลเตือนเพื่อนๆที่รักในเมืองฟิลิปปีว่า คำอธิษฐานของพวกเขาและการทำกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเป็นเครื่องประกันว่าพระเจ้าจะช่วยกู้แน่ ไม่ว่าจะช่วยกู้ออกจากคุกจากความตายเพื่อมารับใช้ต่อ หรือช่วยกู้จากคุกโดยให้ตายแล้วกลับไปอยู่กับพระบิดาก็ตาม (ฟิลิปปี 3:19-23) ไม่ว่าจะแบบไหน พระเจ้าก็จะจัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับเพื่อให้เกียรติกับความสัตย์ซื่อของพวกเขาต่อหน้าศัตรูของพวกเขา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา กษัตริย์แห่งทุกยุคทุกสมัย ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะจัดงานเลี้ยงฉลอง เพื่อเป็นเกียรติให้กับข้าพเจ้า และต้อนรับข้าพเจ้าในฐานะลูกคนหนึ่งของพระองค์ ขอบคุณสำหรับคำสัญญานี้ ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่จะได้รับการยกโทษอย่างแน่นอน ขอบคุณที่ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าเปี่ยมล้มไปด้วยความรักและพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น