ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นักเทศน์ชาวเยอรมัน Dietrich Bonhoeffer ได้พูดไว้กว่า 50 ปีมาแล้ว ที่ว่าพระคุณของพระเจ้าได้กลายเป็นของถูกๆไปเสียแล้ว ผมสงสัยว่าเขาจะพูดยังไงในวันนี้ ผมทุ่มสุดตัวให้กับพระคณ แต่ผมก็อดที่จะรู้สึกสยองขวัญไม่ได้กับสิ่งที่ต้องเอามาแลกกับพระคุณนั้น ผมไม่เข้าใจเลยว่าบ่อยครั้งเราชอบอ้างว่าเราได้รับพระคุณนั้นแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีลักษณะอะไรที่ใกล้เคียงกับผู้ที่ให้พระคุณนั้นเลย พระคำของพระเจ้าที่ผ่านมาทางซามูเอลข้อนี้ก็แทงใจดำเลย แต่ผมก็เห็นว่าน่าจะต้องเอาข้อนี้มาร้องร่วมกับบทเพลงของชัยชนะแห่งพระคุณด้วย แน่นอนว่า พระคุณที่แท้จริงจะเปลี่ยนแปลงเรา มันจะทำให้เรามีความเมตตาและเป็นเหมือนกับพระองค์ผู้ให้พระคุณนั้นมามากยิ่งขึ้น ถ้าไม่เป็นแบบนั้น สิ่งที่เราเรียกว่าพระคุณนั้น ก็ไร้น้ำยา ไร้อำนาจ และเป็นของปลอม เปาโลเรียกคนแบบนี้ว่านับถือศาสนาแค่เพียงเปลือกนอก ไม่ยอมให้ฤทธิ์อำนาจที่แท้จริงของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเขา (2 ทิโมธี 3:5) ให้เราเอาการเชื่อฟังกลับมาสู่การนมัสการที่บริสุทธิ์และรื้อฟื้นการเชื่อฟังขึ้นมาใหม่จากความเชื่อเก่าๆที่หมกอยู่ใต้หลังคาบ้าน

Thoughts on Today's Verse...

Dietrich Bonhoeffer said more than 50 years ago that grace had become cheapened. I wonder what he would say today? I'm all for grace, but I'm horrified at the cost by which it came. I can't for the life of me understand how we can so often claim to have received it and yet bear no resemblance in character to the one who gave it. God's Word through Samuel is a harsh one. Yet it is one that I believe we must include in our triumphant song of grace. You see, true grace changes us. It will make us gracious and more like the Grace-giver himself. If not, what we call grace is impotent, powerless, and false. Paul called this a form of religion that denied God's true power in us (2 Timothy 3:5). Let's return obedience back to the pantheon of virtues and rescue it from the attic of our religious past.

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ผิดหวังที่ข้าพเจ้ายังทำบาปอยู่ แต่พระคุณของพระองค์ก็ยังคงหลั่งไหลและปกปิดมันไว้ แต่พระบิดา ข้าพเจ้าไม่เคยอยากที่จะทึกทักไปเองในเรื่องของพระคุณนี้ พระองค์และตัวข้าพเจ้าเองก็รู้ดีถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่ภายในก้นบึ้งของหัวใจ และสิ่งทั้งหลายที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากจะถอดใจ โปรดทำให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์แบบผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดเปลี่ยนข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้ามากยิ่งๆขึ้นด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Father, I know that you are disappointed with my sin and yet your grace still flows and covers it. But Father, I NEVER want to presume on that grace. You and I know the deepest struggles of my character and the things I only want to "kinda" give up. Please work your perfection in me through the Holy Spirit, conforming me to be more and more to be like my Savior Jesus, in whose name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ซามูเอล 12:15

ความคิดเห็น