ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นักเทศน์ชาวเยอรมัน Dietrich Bonhoeffer ได้พูดไว้กว่า 50 ปีมาแล้ว ที่ว่าพระคุณของพระเจ้าได้กลายเป็นของถูกๆไปเสียแล้ว ผมสงสัยว่าเขาจะพูดยังไงในวันนี้ ผมทุ่มสุดตัวให้กับพระคณ แต่ผมก็อดที่จะรู้สึกสยองขวัญไม่ได้กับสิ่งที่ต้องเอามาแลกกับพระคุณนั้น ผมไม่เข้าใจเลยว่าบ่อยครั้งเราชอบอ้างว่าเราได้รับพระคุณนั้นแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีลักษณะอะไรที่ใกล้เคียงกับผู้ที่ให้พระคุณนั้นเลย พระคำของพระเจ้าที่ผ่านมาทางซามูเอลข้อนี้ก็แทงใจดำเลย แต่ผมก็เห็นว่าน่าจะต้องเอาข้อนี้มาร้องร่วมกับบทเพลงของชัยชนะแห่งพระคุณด้วย แน่นอนว่า พระคุณที่แท้จริงจะเปลี่ยนแปลงเรา มันจะทำให้เรามีความเมตตาและเป็นเหมือนกับพระองค์ผู้ให้พระคุณนั้นมามากยิ่งขึ้น ถ้าไม่เป็นแบบนั้น สิ่งที่เราเรียกว่าพระคุณนั้น ก็ไร้น้ำยา ไร้อำนาจ และเป็นของปลอม เปาโลเรียกคนแบบนี้ว่านับถือศาสนาแค่เพียงเปลือกนอก ไม่ยอมให้ฤทธิ์อำนาจที่แท้จริงของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเขา (2 ทิโมธี 3:5) ให้เราเอาการเชื่อฟังกลับมาสู่การนมัสการที่บริสุทธิ์และรื้อฟื้นการเชื่อฟังขึ้นมาใหม่จากความเชื่อเก่าๆที่หมกอยู่ใต้หลังคาบ้าน

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ผิดหวังที่ข้าพเจ้ายังทำบาปอยู่ แต่พระคุณของพระองค์ก็ยังคงหลั่งไหลและปกปิดมันไว้ แต่พระบิดา ข้าพเจ้าไม่เคยอยากที่จะทึกทักไปเองในเรื่องของพระคุณนี้ พระองค์และตัวข้าพเจ้าเองก็รู้ดีถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่ภายในก้นบึ้งของหัวใจ และสิ่งทั้งหลายที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากจะถอดใจ โปรดทำให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์แบบผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดเปลี่ยนข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้ามากยิ่งๆขึ้นด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น