ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราเห็นภูเขา เรารู้สึกว่าตัวเราเล็กนิดเดียว เพราะเราไม่ใช่รู้แค่ว่ามันใหญ่กว่าเรามาก แต่ยังรู้อีกว่ามันอยู่มานานมากแล้วก่อนเราเกิดเสียอีก แต่ว่าองค์เจ้าชีวิตของเรานั้นอยู่ก่อนภูเขาทุกๆลูก และยังจะคงอยู่ต่อไปแม้ภูเขาเหล่านี้จะมลายหายไปจนหมดสิ้น พระองค์เป็นศิลาแห่งความปลอดภัยและความมั่นคงเดียวเท่านั้น ความเป็นนิรันดร์ทั้งสิ้นอยู่ในพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้อยู่ชั่วนิจนิรันดร์ ผู้เป็นอยู่ตลอดกาล ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้า พระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอด พระผู้เลี้ยง และพระบิดาของข้าพเจ้าตลอดไป ข้าพเจ้าขอฝากวันข้างหน้าไว้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change