ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีคนจำนวนมากต้องการให้เราติดตามและเชื่อฟังพวกเขา มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ได้พิสูจน์ว่าพระองค์ซื่อสัตย์และรักเราตลอดมาจากทุกยุคทุกสมัย ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์สมควรที่จะได้รับความยำเกรง ความยำเกรงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำกันแค่ใน "คริสตจักร" เท่านั้น แต่ โมเสสได้เตือนเราว่า มันเป็น "ชีวิต" ของเรา เราต้องเชื่อฟังและรักษาคำสั่งของพระองค์ เราต้องรับใช้และพึ่งพาพระองค์ในทุกๆวัน การยำเกรงพระเจ้า คือการกระทำที่ถวายเกียรติให้กับพระเจ้า ไม่ใช่แค่นั่งสงบเสงี่ยมในที่ประชุม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดช่วยให้ข้าพเจ้านมัสการพระองค์ในชีวิตทุกๆวัน เหมือนกับที่ทำในโบสถ์วันอาทิตย์ด้วยเถิด ข้าพเจ้าพยายามทำตามเนื้อเพลงที่ร้อง ทำตามสิ่งที่พูด และทำตามสิ่งที่ได้อธิษฐานไว้ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น