ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การตรึงบนกางเขนเป็นสิ่งที่น่าสยดสยอง ทารุณ และเลวร้ายมาก คำว่า "ตรึง" ถือว่าเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพในวัฒนธรรมกรีก การตรึงที่กางเขนมีไว้สำหรับไอ้พวกเศษเดนสังคมเท่านั้น พวกนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาล แต่พระเยซูกลับต้องมาทนต่อการตายอันน่าสยดสยองนี้ ซาตานคิดว่าสิ่งนี้จะนำความอัปยศอดสูมาสู่พระเจ้า แต่พระเยซูกลับทำให้ซาตานและทูตที่ชั่วร้ายของมันอัปยศอดสูเสียเอง พระองค์ได้แสดงให้สาธารณชนได้เห็นว่า พระองค์ได้เปลี่ยนไม้กางเขนที่แสนทรมานและน่าอดสูกลายเป็นแท่นบูชาแห่งสง่าราศี พระองค์แปลงสภาพการนองเลือดจากนรกเป็นการสละชีพแห่งการให้อภัย พระองค์หันเหอำนาจชั่วร้ายที่จะฆ่าเป็นที่แห่งการเยียวยารักษา ในเวลาที่เราเสียใจจนพูดไม่ออกที่พระเยซูต้องสละชีพและแบกความอับอายบนไม้กางเขนเพื่อเรา ก็เป็นเวลาเดียวกับที่เราก็ดีใจสุดๆที่ซาตานและขุมพลังแห่งความเกลียดชังของมันถูกทำลายลง ชัยชนะที่โดดเด่นของพวกมันกลับกลายเป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับ สิ่งที่ดูเหมือนเป็นความอัปยศอันใหญ่หลวงของพระเจ้ากลับกลายเป็นพระคุณอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ ที่ไถ่เราออกมาจากเงื้อมมือและกับดักของซาตาน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้าไม่สามารถสรรหาคำพูดใดที่จะมาแสดงความขอบคุณสำหรับแผนงาน การสละชีพ และความรอดของพระองค์ได้ พระเยซูที่รัก ไม่มีเพลงสรรเสริญ ไม่มีบทกลอนจากใจ ไม่มีจดหมายรักใดๆ ที่จะสามารถแสดงความขอบคุณที่ข้าพเจ้ามีต่อความรักและการสละชีพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ ขอบพระคุณที่ช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความบาป ความตายและชีวิตที่ไร้ค่า ข้าพเจ้าขอถวายชีวิตของข้าพเจ้าเป็นของขวัญแห่งการขอบพระคุณและสรรเสริญแด่พระบิดาที่รัก และพระเยซูที่รัก อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น