ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เราวางใจในพระเจ้า" ข้อความนี้พิมพ์อยู่ในธนบัตรหรือเงินของอเมริกา มันเป็นสิ่งเตือนใจที่ดีมาก สถาวะการเงินเป็นเรื่องที่ไม่คงที่ขึ้นๆลงๆ ผันผวนแปรปรวนไปตามสถานการณ์ของโลก มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นที่ลี้ภัยและเป็นป้อมปราการในเวลาที่เราเจอกับมรสุมชีวิต พระองค์อยู่ชั่วนิจนิรันดร์ และอยากจะอวยพรเรา เราถึงได้ฝากชีวิตไว้กับพระองค์ได้

Thoughts on Today's Verse...

"In God we trust." That's the phrase written on much of the money in the United States. It's a great reminder. The financial climate ebbs and flows, always vulnerable to instability in the world. Only God is our refuge and fortress during the storms of life. He is eternal. He desires to bless us. He has earned our trust.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาในสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจมากที่สามารถฝากชีวิตไว้กับพระองค์ได้ โปรดสร้างและหล่อหลอมข้าพเจ้าให้เป็นพระพรกับคนอื่นๆ พระองค์เป็นแหล่งของความมั่นคงและพละกำลังของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลแต่สถิตอยู่ด้วยตลอดเวลา ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Heavenly Father, I am so thankful that I can trust my life with you. Mold me and use me in ways that are a blessing to others. You are my source of security and strength. Please continue to make your presence known in my life. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 91:2

ความคิดเห็น