ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พันธสัญญาใหม่ — พระเจ้าเต็มใจที่จะมีข้อตกลงใหม่กับเรา สิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และปิดผนึกมันด้วยเลือดของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ และส่งพระวิญญาณเพื่อให้เรามีอำนาจในการใช้ชีวิตแห่งพันธสัญญาใหม่นี้ พระเจ้าได้ทรงทำพันธสัญญาของความรักและพระคุณกับเรา พระองค์หันกลับมา และทำให้เรามีค่า และมีความสามารถที่จะแบ่งปันพันธสัญญานี้กับคนอื่นๆ ไม่น่าแปลกใจที่สัญญานี้จะให้ชีวิต เพราะสัญญานี้ทำให้เรามีชีวิตและนำชีวิตห้แก่ผู้อื่นโดยผ่านทางเรา!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ช่วยข้าพระองค์จากบาป และทำให้ข้าพระองค์พ้นจากกฎแห่งความบาปและความตาย ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระบุตรของพระองค์ และของขวัญแห่งพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะอยู่กับพระองค์ในพันธสัญญาแห่งชีวิต พระคุณ และความรัก ข้าพระองค์สารภาพจุดอ่อนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่การเสียสละ ความรัก และพันธสัญญาของพระองค์ ข้าพระองค์ไว้วางใจว่าสุดท้าย พระองค์จะช่วยให้ข้าพระองค์เป็นในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้ข้าพระองค์เป็น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น