ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พันธสัญญาใหม่ — พระเจ้าเต็มใจที่จะเข้าสู่ข้อตกลงใหม่กับเรา มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง และปิดผนึกเราด้วยเลือดของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ และส่งพระวิญญาณมาอยู่ในเราเพื่อช่วยให้เราใช้ชีวิตตามพันธสัญญาใหม่นี้ได้ พระเจ้าได้ทำพันธสัญญาของความรักและพระคุณกับเรา พระองค์หันกลับมา และทำให้เรามีค่า และมีความสามารถที่จะแบ่งปันพันธสัญญานี้กับคนอื่นๆ มิน่าละ มันถึงเป็นสัญญาที่นำชีวิตมาให้ มันให้ชีวิตกับเราและผ่านไปสู่คนอื่นทางเราด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ช่วยข้าพเจ้าจากบาป และไถ่ข้าพเจ้าจากกฎแห่งความบาปและความตาย ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระบุตรและแห่งพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่กับพระองค์ในพันธสัญญาแห่งชีวิต พระคุณ และความรัก ข้าพเจ้าขอสารภาพถึงความอ่อนแอของข้าพเจ้า แต่ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตนี้เพื่อถวายเกียรติให้กับการสละชีพ ความรัก และพันธสัญญาของพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สุดท้ายแล้วพระองค์ก็จะเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะมีชีวิตในแบบที่พระองค์เรียกให้ข้าพเจ้ามาเป็น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น