ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การได้ยืนอยู่ที่หลุมฝังศพของเพื่อน ครอบครัว และคนแปลกหน้า ทำให้ผมเห็นถึงวาระสุดท้ายแห่งความตายและความเปราะบางของมนุษย์ แต่ความตายของพระคริสต์เป็นสิ่งที่เตือนสติได้อย่างดีว่า การตายเป็นเรื่องของมุมมองและความเชื่อ ผมเชื่อว่าพระเจ้าทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย และพระเยซูเป็นผลแรกของพวกเราที่ไว้วางใจในพระองค์ พระองค์ไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่ฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น แต่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วย เพราะพระเยซูมีชีวิตอยู่ เราก็จะมีชีวิตอยู่ด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Having stood over the open graves of friends, family, and strangers, I know the appearance and feel of death's finality and our human frailty. But Christ's death is that great reminder that death is a matter of perspective and faith. I believe God raised Jesus from the dead and that Jesus is the first fruits of those of us who believe in him. He is alive, not just in Spirit, but in bodily form. Because Jesus lives, so will we!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณ พระวิญญาณ การให้อภัย และชีวิต ที่สำคัญที่สุด ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่นำชีวิตและความเป็นนิรันดร์มาให้กับข้าพเจ้า ผ่านทางความรอดที่พระองค์จัดให้ ถึงแม้ข้าพเจ้าไม่อยากตาย แต่ข้าพเจ้าก็มองผ่านความตายในพระองค์และชัยชนะของพระองค์ผ่านทางพระเยซู โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์ทุกวันจนกว่าจะถึงวันนั้นที่พระองค์มารับข้าพเจ้ากลับบ้าน อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Almighty God, thank you for the gifts of your grace, Spirit, forgiveness and life. Most of all, thanks for the gift of your Son, who brought life and immortality to life in me through your salvation. While I have no great desire to die, I know I can look through death to you and your victory in me through Jesus. Please give me the courage to live for you every day until that day you take me home. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 3:18

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change