ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การได้ยืนอยู่ที่หลุมฝังศพของเพื่อน ครอบครัว และคนแปลกหน้า ทำให้ผมเห็นถึงวาระสุดท้ายแห่งความตายและความเปราะบางของมนุษย์ แต่ความตายของพระคริสต์เป็นสิ่งที่เตือนสติได้อย่างดีว่า การตายเป็นเรื่องของมุมมองและความเชื่อ ผมเชื่อว่าพระเจ้าทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย และพระเยซูเป็นผลแรกของพวกเราที่ไว้วางใจในพระองค์ พระองค์ไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่ฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น แต่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วย เพราะพระเยซูมีชีวิตอยู่ เราก็จะมีชีวิตอยู่ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณ พระวิญญาณ การให้อภัย และชีวิต ที่สำคัญที่สุด ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่นำชีวิตและความเป็นนิรันดร์มาให้กับข้าพเจ้า ผ่านทางความรอดที่พระองค์จัดให้ ถึงแม้ข้าพเจ้าไม่อยากตาย แต่ข้าพเจ้าก็มองผ่านความตายในพระองค์และชัยชนะของพระองค์ผ่านทางพระเยซู โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์ทุกวันจนกว่าจะถึงวันนั้นที่พระองค์มารับข้าพเจ้ากลับบ้าน อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น