ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีเป้าหมายสูงสุดในการใช้ชีวิตไหมครับ? เปาโลมีสองอย่างแน่นอนครับว่า "ผมจะไม่อับอาย แต่จะกล้าหาญมาก" และ "ผมต้องการให้พระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติเพราะตัวผม ไม่ว่าผมจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือจะตายก็ตาม" แล้วคุณคิดยังไงล่ะครับ? คุณมีเป้าหมายสูงสุดแบบเปาโลได้ไหม? เป้าหมายสูงสุดเหล่านี้ดีสำหรับเราทุกคนอย่างไรครับ? อะไรคือสิ่งที่ทำให้ยากที่จะใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายสูงสุดเหล่านี้ครับ?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เสียสละและมีอำนาจ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับความผิดบาปของข้าพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความบาปในการใช้ชีวิตที่มีการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่เหมาะสม ข้าพระองค์ต้องการให้คนอื่นเห็นพระคุณ และความเมตตาของพระองค์ในการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ นอกจากนี้ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์กล้าที่จะพูดในสิ่งที่จะให้พระองค์ได้รับเกียรติและการสรรเสริญ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น