ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายฝ่ายจิตวิญญาณของคุณมันไปด้วยกันกับความเชื่อในชีวิตประจำวันของคุณไหม เปาโลมีเป้าหมายอย่างน้อยสองอย่างนี้คือ "ผมจะไม่อับอาย แต่จะกล้าหาญ" และ "ผมต้องการให้พระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติเพราะตัวผม ไม่ว่าผมจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายก็ตาม" แล้วเป้าหมายฝ่ายจิตวิญญาณของคุณละคืออะไร คุณอยากจะมีเป้าหมายสูงสุดแบบเดียวกับเปาโลไหม เป้าหมายสูงสุดเหล่านี้ดีสำหรับเราทุกคนอย่างไร อะไรคืออุปสรรค์ที่จะใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายสูงสุดเหล่านี้ สำหรับคุณผมไม่รู้ แต่สำหรับผม ผมไม่อยากจะต้องอับอายขายหน้า ผมอยากจะมีความกล้าหาญ และอยากให้พระคริสต์ได้รับการยกย่องในร่างกายนี้ของผม ไม่ว่าจะอยู่หรือจะตายก็ตาม

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เสียสละและมีอำนาจทั้งสิ้น โปรดอภัยให้กับความบาปของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาปที่เกิดจากการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไร้ค่าเหนือพระองค์ ข้าพเจ้าอยากให้คนอื่นเห็นพระคุณ และความเมตตาของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้า นอกจากนี้ โปรดให้ข้าพเจ้ากล้าพูดในสิ่งที่ควรพูด ที่จะนำมาซึ่งเกียรติและการสรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น